Röportajlar

Radikal Kitap Şebnem İşigüzel Testi 31/10/2009

Şebnem İşigüzel, 1993'te yayımlanan ilk kitabıyla Türk edebiyatının kapısını tıklatıp içeri girme cesaretini gösteren genç yazarlarımızdan. Bir başka özelliği de kendi kuşağının yazarlarını yazma konusunda heveslendirmesi. Sert ve yıkıcı olayları akıcı bir dil ve eşine az rastlanır bir kurgu ustalığıyla anlatmayı biliyor. Bakalım Türk edebiyatının bu sözünü esirgemez, kurgu ustası yazarını ne kadar tanıyorsunuz?

Radikal Kitap, 27 Temmuz 2001

Kendi yolunda yürümek Antigone'yi tanır mısınız? 'Benim hakkımı benden esirgeyemez kimse' diyerek ölüm cezası alacağını bile bile kralın buyruğuna karşı çıkan, doğru bildiği yoldan şaşmayan, hiç ödün vermeyen bir kadındır o.

Radikal Kitap, 15 Temmuz 2001

Herkes sizi Hanene Ay Doğacak ile tanıdı. Aradan geçen zamanla bu kitap klasikleşti gibi. İlk kitabınızla ilgili siz, bugün ne düşünüyorsunuz?
1 | 2 | 3 |